SPN RS-SSHP-8338YF-G-RFQ-21-4.23.A

Позив за достављање понуда

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Зајам бр. 8338-YF

Датум: 12. април 2021.

Уговор/понуда бр: RS-SSHP-8338YF-G-RFQ-21-4.23.A

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део тих средстава искористи за плаћања по уговору за набавку радне одеће за ромске здравствене медијаторке (84 пролећне јакне).

 

Јединица за координацију пројекта у име Министарства здравља Републике Србије сада позива да се доставе понуде од квалификованих понуђача за набавку радне одеће за ромске здравствене медијаторке у оквиру уговора RS-SSHP-8338YF-G-RFQ-21-4.23.A.

 

Тендер ће бити спроведен путем отвореног националног надметања методом захтева за подношење понуда (ЗПП) како је прецизирано у документу “Procurement Regulations for IPF Borrowers (Прописи за набавке уа зајмопримце IPF”, Светске банке из јула 2016, ревидираном у новембру 2017. (“Прописи за набавке”), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у Прописима.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације на доленаведеној адреси ЈКП, радним данима од 09.00 до 15.00 часова.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на office_pcu@zdravlje.gov.rs. Документ ће бити послат мејлом.

 

Све понуде морају бити достављене мејлом на доленаведену адресу до 23. априла 2021 до 14.00 часова (по локалном времену.) Неблаговремено поднете понуде неће бити узете у разматрање.

 

Дом здравља Савски венац

Гђа Жана Цветковић, специјалиста за набавке

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел. 1: +381 11 36 06 403

Тел. 2: +381 11 36 06 402

Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs