Дом здравља Крушевац

ИСПРАВКА ОГЛАСА

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ул. Ћирила и Методија број 32

 

 

                    Врши се исправка  Огласа објављеног  15.04.2021. године, у делу који се односи на услове за заснивање  радног односа за послове Виша медицинска сестра – техничару хитној медицинској помоћи,у огласу  стоји „ завршена средња медицинска школа општег смера“,а треба да стоји „завршена  виша медицинска школа општег смера.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

др Марина Костић спец. медицине рада