Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28. фебруара 2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Возач кола санитетског транспорта - 2 извршиоца

 

            Радни однос се заснива на одређено време - до шест месеци, због повећаног обима посла.

 

               Услови:

 

  - Средње образовање у трајању од 3 године

  -  возачка дозвола “ Б” категорије

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену  фотокопију дипломе о завршеној школи

 3         фотокопију возачке дозволе

  1.      потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на  морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).
  2. доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага, односно да кандидат није правноснажном судском одлуком осуђиван за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну (уверење суда).

 

          Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

мр сц. мед. др Здравко Ждрале