Институт за реуматологују- Објављивање исправке јавног огласа од 02.07.2021. године

Предмет: Објављивање исправке јавног огласа од 02.07.2021. године

                   

 

Институт за реуматологују, Београд, Ресавска 69, Тел: 011/3600-812 објављује

 

ИСПРАВКУ ЈАВНОГ  ОГЛАСА

Исправља се јавни оглас објављен на интернет страници Министарства здравља дана 02.07.2021. године, тако да :

 

Тачка 1. јавног огласа гласи:

„Једног доктора медицине специјалисту на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти,  на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом од шест месеци“.

Тачка 2. јавног огласа гласи:

Једног доктора медицине специјалисту у радиолошкој дијагностици,  на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом од шест месеци“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања исправке јавног огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

Остали делови јавног огласа остају непромењени.

 

С поштовањем,

 в. д.  Д И Р Е К Т О Р А

 Доцент др Горан Радуновић