Достава пројеката који ће се финансирати из средстава буџета Републике Србије – Министарство здравља у 2022. години и наредне две године

Београд 14.07.2021.

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 13. августа 2021. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2022, 2023. и 2024. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

Пратећа документа: