ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

Доктор медицине изабрани лекар – 2 извршиоца

 

Радни однос се заснива на одређено време:  због повећаног обима посла до 6 месеци.

 

Услови: - завршен Медицински факултет

                - положен стручни испит за доктора медицине

 

Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

  1.       пријаву са кратком биографијом
  2.      оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  3.      оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине
  4.      лиценца или оверено Решењео постојању услова за издавање лиценце
  5.       потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.