Специјална болница за болести зависности

Оглас који је објављен 08.12.2021.године на сајту Министарства здравља, Конкурси –за пријем у радни однос два извршиоца на радном месту доктора медицине, на одређено време због замене одсутних радника до њиховог повратка на рад, са пуним радним временом, поништава се у целости.

 

 

в.д. Директора

Прим. др сци. мед. Диана Ракетић