ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Број: 01-68/1

Дана:  20.01.2022. г.

З  р  е  њ  а  н  и  н

 

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.фебруара .2020. године, и на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-12266/2021 од 27. децембра 2021. године, в.д. директора Дома здравља доноси следећу

 

О   Г   Л  А  С

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор медицине изабрани лекар – 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на   неодређено време  

 

            Услови:  - завршен Медицински факултет

                            - положен стручни испит за доктора медицине

                            - лиценца

                        

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине
  4. оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање лиценце
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

 

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.