SPN for RS-AFSSHP-8830YF- IOC-21-34

Позив за достављање понуда

Други пројекат развоја здравства Србије и

Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије

Зајам бр. 8338-YF и 8830-YF

Уговор/понуда бр: RS-AFSSHP-8830YF- IOC-21-34

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) „Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије“ (ДФ-ДПРЗС) и намерава да део тих средстава искористи за плаћање канцеларијског материјала за потребе ДПРЗС/ДФ-ДПРЗС.

 

Министарство здравља Републике Србије преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива да се доставе запечаћене понуде за набавку канцеларијског материјала по уговору број RS-AFSSHP-8830YF- IOC-21-34.

 

Најуспешнији понуђач потписаће уговор до 31. децембра 2022. године.

 

Понуђач је дужан да достави доказе о томе да испуњава следеће квалификационе захтеве: Компанија доказује да је успешно пословала на тржишту Србије најмање 5 година.

 

Тендер ће бити спроведен према националним процедурама надметања за набавке робе, радова и неконсултантских услуга наведеним у документу: Procurement Regulations for IPF Borrowers,  (из јула 2016, ревидираним у новембру 2017), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у Прописима.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доле наведеној адреси. Документ ће бити послат електронском поштом.

 

Све понуде морају бити достављене на доле наведену адресу до 14.00 часова по локалном времену на дан 14.2.2022.

 

Дом здравља Савски венац

Гђа Жана Цветковић, стручњак за набавке

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел.: +381 11 36 06 401

Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs