Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020.године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1. Зубни техничар - 1 извршилац

 

Радни однос се заснива на одређено време  због повећаног обима посла до 6 месеци

 

Услови:

 -    завршена средња медицинска школа, образовни профил:  зубни техничар

 -    положен стручни испит

 -    лиценца

 -    најмање 6 месеци искуства у звању зубног техничара 

 

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, образовни профил-- зубни техничар
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
  4. оверену фотокопију лиценце за рад или решење о упису у Комору
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

                

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

мр сц. мед. др Здравко Ждрале