О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010-„УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“, ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Београд 22.03.2022.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010-„УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“, ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

 

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 28. децембра 2021. године, да пријављени пројекат није у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следећу пријаву пројекта :

 

 

Удружење грађана

Назив пројекта

Образложење

Женски центар 21. Век Крагујевац

Очување репродуктивног здравља младих Ромкиња

Пријава није достављена у складу са условима јавног позива

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар