О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Београд 22.03.2022.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2022. ГОДИНИ“, ОД 28. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 28. децембра 2021. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Назив удружења

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Удружење за промоцију боравка у природи „Породица авантура“

Дани здравља и среће

Неадекватан буџет

Удружење родитеља, старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести „Чика Боца“

Подршка деци и младима суоченим са раком и њиховим породицама- MladiCe Talk

Цео пројекат представља израду мобилне апликације.

Министарство здравља већ финансира израду сличне апликације коју израђује Институт за онкологију и радиологију Србије

Центар за истраживање, развој и примену практичних знања и вештине-ЦЕИР Нови Сад,

Превенција карцинома: Значај и последице

Мали обухват циљне групе;

Неадекватан буџет (није објашњено како би се користила средства за активности организације и спровођења едукације

Удружење туристичких новинара и писаца у туризму Србије- ФИЈЕТ Србија

Ублажавање последица изазваних пандемијом ЦОВИД-19

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa захтевима  jaвног  пoзива;

неадекватан буџет (искључиво трошкови ангажовања ПР агенције)

Звезда Ва 014

Здравље кроз стрип

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa захтевима  jaвног  пoзива;

Јединствено удружење Србије за квалитет (ЈУСК)

Дигиталне технологије за промоцију здравља и  превенцију компликација код хроничних болести

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa захтевима  jaвног  пoзива;

неадекватан буџет - активности пројекта се односе на организацију континуиране едукације за здравствене раднике при чему није поштовано ограничење у износу који се може одобрити.

Национално удружење „Алергија и ја“

Караван алергија

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje   дoстaвљeнa у склaду сa jaвним  пoзивoм;

неадекватан буџет

Удружење фармацеута Београда

Стоп раку грлића материце

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa jaвним 

пoзивoм, недостаје одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја за одржавање предавања у основним школама

Удружење мултипле склерозе Расинског округа

МС и ја

Неадекватан буџет

Удружења грађана немају овлашћења за пружање услуга здравствене заштите, у овом случају за пружање услуга кинезитерапије.

Психогенеза, Београд

Саветовалиште за младе „Моје место“

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje   дoстaвљeнa у склaду сa jaвним  пoзивoм;

неадекватан буџет

Удружења грађана немају овлашћење за пружање здравствених услуга

Асоцијација за подршку и развој Моје право, Косјерић

Унапређење менталног здравља младих у општини Косјерић

неадекватан буџет

Удружења грађана немају овлашћење за пружање здравствених услуга

Удружење здравствених радника националне асоцијације Расинског округа Крушевац

Саветовалиште Нарцис

кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa jaвним 

пoзивoм

Удружења нису овлашћена за пружање здравствених услуга

Комитет знања Србије

Боље спречити него лечити

Неадекватан буџет;

Јавни позив није предвидео могућност изнајмљивања А/В опреме и услуга додатне визуелне обраде снимљеног материјала

Бициклистички клуб „Agressive“

Цикловерзум

Кoнкурснa дoкумeнтaциja ниje  

дoстaвљeнa у склaду сa jaвним 

пoзивoм.

Неадекватан буџет који предвиђа и набавку бициклистичке опреме и резервних делова што није предвиђено јавним позивом.

Јавним позивом нису обухваћене активности спортских удружења већ искључиво удружења грађана

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар