Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020.године и на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број 112-1736/2022 од 28.фебруара 2022. године,  в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор медицине –1 извршиоц

 

 

            Радни однос се заснива на  неодређено време

 

            Услови:  - завршен Медицински факултет

                            - положен стручни испит за доктора медицине

                            - лиценца

                        

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине
  4. оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање лиценце
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

        

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

мр сц. мед. др Здравко Ждрале