ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА- Поништава се оглас-конкурс

            На основу члана 24. Статута Дома здравља Чока,  директор Установе доноси  следећу

О Д Л У К У

 

            Поништава се  оглас-конкурс, објављен на сајту Министарства здравља Београд и званичном сајту Дома здравља Чока дана 31.05.2022. године  за пријем у радни однос једног извршиоца-Возача санитетског возила на неодређено време у Дому здравља Чока.