Институт за реуматологују, Београд

Институт за реуматологују, Београд, Ресавска 69, Тел: 011/3600-812

 

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Оглас објављен на интернет страници Министарства здравља дана 12.05.2022. године,  ПОНИШТАВА  се у делу:

 

За радно место: „возач техничког возила, на неодређено време, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца (један извршилац)“, због одустајања кандидата који су поднели пријаву на оглас.

 

 

 

С поштовањем,

в. д. Д И Р Е К Т О Р А

Проф. др Горан Радуновић