ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

године Дом здравља Сремска Митровица са седиштем у улици Стари шор 65, Сремска Митровица, објављује:

 

 

ПОНИШТАЈ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

  

Јавни оглас објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије дана 13.06.2022. године за радно место MЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – АМБУЛАНТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ БР. 2 – Служба опште медицине - 1 извршилац на неодређено време, са пуним радним временом поништава се у целости.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

др Адил Елхаг