Универзитетска дечја клиника, Београд

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поништавању јавног огласа 

Обавештавамо Вас да поништавамо јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом   на послове доктор медицине специјалиста у операционим салама – 1 (један) извршилац, Одељење анестезиологије са реаниматологијом, објављеног дана 08.06.202. године у листу „Послови“ бр. 990, Националне службе за запошљавање , из разлога што није било пријављених кандидата.

 

 

Служба за правне, кадровске и административне послове