OPŠTA BOLNICA VRBAS

Obaveštenje o poništenju oglasa-konkursa

 

 

Poništava se oglas-konkurs objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja Beograd dana 10.06.2022.godine  za prijem JEDNOG MAGISTRA FARMACIJE-SPECIJALISTE MEDICINSKE BIOHEMIJE za rad u Opšto bolnici Vrbas  na određeno vreme obzirom da se nije javio niko od kandidata koji ispunjava predviđene uslove..

 

 

v.d. D i r e k t o r,

Popov dr Milan