ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење програма и пројеката које ће се финансирати из буџета Министарства здавља за 2023. и наредне две године.

Београд 11.07.2022.

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 12. августа 2022. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2023, 2024. и 2025. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

Пратећа документа:

  • Дописи
  • Образац М1
  • Образац М2
  • Прилог 1

 

 

МИНИСТАР

др Златибор Лончар