ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 2362 ОД 05.07.2022. ГОДИНЕ - ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

Дом  здравља Кула

Трг Ослобођења 9

К У Л А

Број : 2622

Датум: 21.07.2022.

 

На основу одредаба члана 23. Статута Дома здравља Кула, а у вези са одредбама чланова 5-7. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 3354 од 13.11.2020. године директор Дома здравља Кула доноси,

 

 

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС БРОЈ 2362 ОД 05.07.2022. ГОДИНЕ

 

I

 

Поништава се ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број 2362 од 05.07.2022. године, објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање дана 05.07.2022. године и на web страници Министарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs) дана 06.07.2022. године, којим је оглашен пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла у трајању 12 месеци са пуним радним временом,  за послове:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 3 извршиоца у Служби за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге

 

II

 

Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 2362 од 05.07.2022. године објављује се код Националне службе за запошљавање и на web страници Мнистарства здравља Републке Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко