Институт за лечење и рехабиилтацију „Нишка Бања“ Ниш