Дом здравља Житиште- ИСПРАВКА

Дом здравља Житиште

Број:01-241/2-2022

Датум:23.09.2022.

ЖИТИШТЕ

 

 

ИСПРАВКА

огласа објављеног на сајту Министарства здравља РС дана 16.09.2022.

 

            Исправља се оглас објављен дана 16.09.2022.год који се односи на пријем у радни однос спремачице просторија у којима се пружа здравствена заштита и то што се брише као потребна документација за учешће на огласу возачка дозвола Б категорије.

            У свему осталом оглас остаје на снази.

            Продужава се рок за пријем пријава на оглас до 30.09.2022.године на адресу Дом здравља 23210 Житиште И.Л.Рибара 16.

 

                                                                                    ВД Директора

                                                                                    Китареску др Дојнел