проф. др Ференц Вицко

Рoђен 27.03.1959. године у Новом Саду. Дипломирао је на Медицинском факултету у Новом Саду 1983. године, где је завршио и последипломске студије из области неуроендокринологије 1987. године. Од 1987. до 1989. године радо је као асистент у научноистраживачком раду на Клиници за оперативну онкологију, Института за онкологију Сремска Каменица, а од 1989. до 1993. године обавио је специјалистички стаж из хирургије са ратном хирургијом на клиникама Медицинског факултета у Новом Саду.

Звање магистра медицинских наука стекао је 1992. године, са одбрањеном тезом под насловом „Клинички, патохистолошки и неуроендокрини параметри као прогностички критеријуми код карцинома дојке“. Специјалистички испит из хирургије са ратном хирургијом положио је на Медицинском факултету у Новом Саду 1993.године. 

За асистента на Катедри за хирургију Медицинског факултета у Новом Саду изабран је 1994. године, од 2012. године је доцент, ванредни професор од 2017.године, редовни професор на Катедри за хирургију Медицинског факултета у Новом Саду од 2022.године.  .

Докторску дисертацију из области онкопластичне хирургије одбарнио је 2011. године, под насловом “Онкопластичне процедуре у лечењу карцинома дојке и њихов утицај на квалитет живота“ на Медицинском факултету у Новом Саду. Субспецијализацију из онкологије завршава 2015. године. Од 1987. године запослен је на Институту за онкологију Војводине, од 2004. године налази се на челу операционог блока. Место вршиоца дужности директора Института за онкологију Војводине обављао је у другој половини 2013. године.

Од 2014.године именован на место државног секретара Министарства здравља.

Директор Клинике за оперативну онкологију од новембра 2020г.

Хируршко усавршавање наставио је на универзитетским клиникама у земљи и иностранству: 1990. године у Националном онколошком институту у Будимпешти, Мађарска, а 2000. године похађао је  курс из лапароскопске хирургије у Београду, као и курс за шивење у лапароскопској хирургији у Новом Саду. 

Интересовање за реконструктивну хирургију дојке започиње са ЕSO Advanced Course of Breast Cancer: онколошка и реконструктивна хирургија дојке у Дизелдорфу, Немачка, 2002. године. Исте године у St. Thomas болници у Лондону усавршавао се у области непосредне реконструкције дојке са слободним ТРАМ флапом. Следеће, 2003. године, проводи пет недеља у онолошком центру Тенон у Паризу, као и у  болници Rothschild за пластичну и реконструктивну хирургију. 2005. године провео је месец дана у болници МД Андерсон у Тексасу у САД, а 2007. године похађао је курсеве из области  аугментационе мамопластике у Мадриду и реконструктивне и естетске хиругије у Будимпешти.

2016.године завршио програм „Академија за менађмент у здравству“, HМА и компанија FranklinCovey, Београд.

2017.год.  WHO Course on Health Financing, Барселона.