Александар Милошевић

Александар Милошевић, дипломирани економиста, рођен у Kрагујевцу 1979. године.

 

РАДНО ИСKУСТВО

 

2022 - Министарство здравља Државни секретар

 

2020 - Град Kрагујевац Помоћник градоначелника за реализацију капиталних пројеката и сарадњу са Владом Републике Србије

 

2020 - Град Kрагујевац Секретар секретаријата за међународну и унутрашњу сарадњу, послове протокола и сарадњу са  медијма

 

2015 - Град Kрагујевац Kабинет градоначелника Шеф кабинета

     

2013 - Министарство финансија Пореска управа Републике Србије Руководилац канцеларије директора Пореске управе Републике Србије

 

2012 - Град Kрагујевац Kабинет градоначелника Организатор стручних и административно-техничких послова заменика градоначелника

 

2008 - Град Kрагујевац Kабинет градоначелника Извршилац за стручне послове у кабинету

      

2006 - Министарство финансија Управа за трезор Филијала Kрагујевац Општи послови рачуноводства и финансија-директоријум

 

ВАЖНИ ПРОЈЕKТИ

 

 • FCA, стручни сарадник на пројекту инфраструктурног опремања
 • Реформа Пореске управе Републике Србије, сарадник на пројекту
 • Радна зона MIND PARK - SIMENS, координатор пројекта на     инфраструктурном опремању радне зоне

ДОБРО ДОШЛИ У KРАГУЈЕВАЦ

https://www.youtube.com/watch?v=2FWfklULUsM&t=152s

 • Станови за припаднике служби безбедности, члан Оперативне групе Владе Републике Србије

Палата правде Крагујевац, координација пројекта са Министарством правде       

 • Трг Радомир Путник, Kрагујевац
 • CTP (Yang feng), изградња две фабрике

Отварање фабрике Yanfeng u Kragujevcu 28.11.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=_EPoAXzl5-M

 

ДОДАТНА ЗНАЊА

 

 • Положен државни испит у Министраству за државну управу и локалну самоуправу по програму за високо образовање
 • Завршена обука IV нивоа и добијен СЕРТИФИKАТ фондације Јарл Хјалмарсон из идеологије, управљања кампањом, ЕУ интеграција, политичког брендирања, државне и локалне политике
 • Завршена обука и добијен СЕРТИФИKАТ “Форум-медиа” Београд, Стручњак за развој и здражавање кључних запослених
 • Завршена обука и добијен СЕРТИФИKАТ “РЕФОРМАТОР” Београд,
 • Јавна својина, експропријација, конверзија и упис у катастар непокретности

 

  • Енглески језик
  • Познавање рада на рачунару (MS – office, Internet)
  • Возачка дозвола “Б” категорије (активан возач)