OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 – „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013 – „ПОРШКА АКТИВНОСТИМА УДУРЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Број: 401-00-3635/1/2022-07

Датум: 23.03.2023.

Немањина 22-26

 Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 – „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013 – „ПОРШКА АКТИВНОСТИМА УДУРЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“

Министарство здравља, на основу информација добијених од стране комисије за избор пројеката у оквиру Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 4013 – „Подршка активностима удружења у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, дана 23.03.2023. године објављује обавештење о обустави јавног позива број 401-00-3635/2022-07 од дана 27.12.2022. године.

Позив се обуставља с обзиром да Комисија није била у могућности да одлучи о пристиглим предлозима пројеката у року предвиђеном за прихватање пројеката за финансирање, као због броја минимално/максимално обухваћених корисника по компоненти који је неопходно кориговати.

Сви пројектни предлози предати у периоду важења овог јавног позива, неће бити укључени у поступак доделе, те се неће узети у разматрање у случају поновног јавног позива.

Позивамо Вас да пратите даље информације везане за поновни јавни позив који ће правовремено бити објављен на интернет страници министарства здравља Министарство здравља (zdravlje.gov.rs)