ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОJEKATA ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013 – „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ У 2023. ГОДИНИ

Београд 13.04.2023.

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. Гласник РС, број 16/2018), Конкурсна комисија за избор пројеката у оквиру програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013 – „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ у 2023. години, образована решењем број: 119-01-87/2023-07 од 20. фебруара 2023. године, утврдила је,

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОJEKATA ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 4013 – „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ У 2023. ГОДИНИ

По јавном позиву за реализацију програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013 – „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ у 2023. години (у даљем тексту „Јавни позив“), који је Министарство здравља Републике Србије објавило 27. марта 2023. године пристигло је 9 пријава.

Вредновани и рангирани пројекти:

Ред. број

Назив удружења

Тражени износ у РСД

Број бодова

1.

Асоцијација „Дуга“

9.152.500,00

 

100

2.

Унија организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом

4.758.820,00

100

3.

Удружење Превент

 

3.721.500,00

 

100

4.

Асоцијација здравствених медијаторки

 

7.967.200,00

 

95

5.

Асоцијација за борбу против сиде – ЈАЗАС

 

8.624.200,00

 

92

6.

Центар за сексуално и репродуктивно здравље – Потент

 

11.064.400,00

 

92

7.

Асоцијација за развој одрживих заједница – ТОЦ

 

7.322.000,00

 

91

 

8.

 

Удружење Ремикс

 

3.721.500,00

 

90

 

Пројекти који нису разматрани због неиспуњености формалних услова:

Редни број

Назив удружења

Образложење

 

1.

 

Женски центар 21. век

 

Пријава није достављена у складу са условима јавног позива

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

На Листу рангирања и вредновања учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања, који мора бити образложен. О наведеном приговору Конкусна комисија одлучује у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Решење о расподели средстава из програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013 – „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ у 2023. години (у даљем тексту: „Решење“), доноси министар здравља Републике Србије у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, односно у року од 15 дана од дана доношења одлуке по приговору. Решење се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.            

др Јелена Јанковић,

председник

 

Драган Ђорђевић, члан

 

др Славица Јевтић, члан

 

Нада Радусин, члан

 

др Зоран Милосављевић, члан