ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈ

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Број: 501-01-160/1/2023-07

Датум: 13.04.2023.

Б е о г р а д

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2023. ГОДИНИ

Министарство здравља, на основу информација добијених од стране комисије за избор пројеката у оквиру Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ Пројекат 0010 „Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији“ у 2023. години, дана 13.04.2023. године објављује обавештење о обустави јавног позива број 501-01-160/2023-07 од дана 27.02.2023. године.

Позив се обуставља с обзиром да Комисија није била у могућности да одлучи о пристиглим предлозима пројеката због рока трајања јавног позива који се није подударао са датумом трајања позива објављеном на званичном сајту Министарства здравља. Како не би организације које су аплицирале у том периоду биле оштећене, одлука је да се јавни позив обустави.

Сви пројектни предлози предати у периоду важења овог јавног позива, неће бити укључени у поступак доделе, те се неће узети у разматрање у случају поновног јавног позива.

Позивамо Вас да пратите даље информације у вези са поновним јавним позивом који ће правовремено бити објављен на интернет страници Министарства здравља zdravlje.gov.rs.

 

Срдачно,

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

 др Мирсад Ђерлек