Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-64/2023-02 од 31. марта 2023. године, в.д. директора Дома здравља доноси следећу

 

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор  стоматологије   1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на одређено време:  до повратка на рад одсутног запосленог.

 

            Услови:

            - завршен  Стоматолошки факултет

           - положен стручни испит за доктора  стоматологије

            -  лиценца

 

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту 
  4. оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање лиценце
  5. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

 

       

Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен  на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

В.д.  директора

Миљуш др Милан