О б а в е ш т е њ е - ЈАВНИ ПОЗИВ

Београд 07.07.2023.

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕО б а в е ш т е њ е


 

Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 18. јула 2023. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2024, 2025. и 2026. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

Пратећа документа:

  • Дописи
  • Образац М1
  • Образац М2
  • Прилог 1

 

 

МИНИСТАР

Проф.др Даница Грујичић