Нацрт закона о изменама и допунама закона о здравственом осигурању

Београд 31.07.2023.

Министарство здравља у поступку припреме Нацртa закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању.

Министарство здравља позива све заинтересоване грађане и стручну јавност  да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: zakon.osiguranje.javnarasprava2023@zdravlje.gov.rs или писменим путем Министарству здравља, Немањина 22 - 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању ”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е -консултације.