Дом здравља Суботица

ПРЕДМЕТ: ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Дом здравља Суботица поништава оглас број 01-4199 расписан 30.11.2023.године, објављен на сајту Министарства здравља 01.12.2023.године за послове спремачице, један извршилац, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог.

 

 

в.д.Директора Дома здравља Суботица

Поповић др Татјана

спец.гинекологије и акушерства