Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-64/2023-02 од  31.03.2023. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г   Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1.                         Доктор медицине изабрани лекар радни однос се заснива на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци – 4 извршиоца.

 

            Услови:    - завршен Медицински факултет

                             - положен стручни испит за доктора медицине

                             - лиценца

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

  1. пријаву са кратком биографијом
  2. оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  3. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине
  4. оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање

        лиценце

  1. потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

     

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен, на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д.  директора

Миљуш др Милан