У складу са „Планом и програмом стручног усавршавања државних службеника у Сектору за инспекцијске послове за 2024. годину“, дана 22. априла.2024. године, одржана је Обука под називом „Примена прописа у области козметичких производа у Републици Србији” намењена свим санитарним инспекторима. Обуци су присуствовали санитарни инспектори и гранични санитарни инспектори из целе земље.