Здравствени туризам Републике Србије представљен је на дуплој средњој страни и
реклами на насловној страни у познатом немачком часопису о здрављу и
путовањима „Landsicht“.