Министарство здравља Републике Србије, у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“, од новембра 2015. године спроводи Кампању за рационалну употребу антибиотика у сарадњи са еминентним стручњацима и уз подршку домаћих и међународних партнера, у циљу сузбијања антимикробне резистенције и промоције рационалне употребе антибиотика.