Потпуна сувереност и независност Србије у борби против инфективних болести.