Компонента 4

Компонента 4. Мониторинг, евалуација и управљање пројектом

            Спровођење активности управљања пројектом праћења и евалуације, ревизије и финансирања оперативних трошкова, студија и истраживања; спровођење обуке, укључујући и обуку ромских здравствених медијаторки.